Privaatsuspoliitika

Magrada privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Magrada OÜ privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Magrada OÜ töötleb oma klientide isikuandmeid. Klientide isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Magrada OÜ, aadress Järva 9b, Pärnu 80023, registrikood 1280763, e-post magrada@magrada.eu.

1.2. Magrada OÜ privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientidele, kes ostavad magrada.eu veebipoest (edaspidi: veebipood) kaupu ja tooteid ning kes külastavad veebipoodi.

1.3. Isikuandmeid kasutatakse klientide parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

1.4. Kõik Magrada OÜ-le edastatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele.

2. Andmete töötlus ja ligipääs

2.1. Isikuandmeid töötleme kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga ja ostu- ja kasutustingimustega (https://www.magrada.eu/kontakt/ostu-ja-kasutamistingimused/).

2.2. Andmetele on ligipääs Magrada OÜ-l, maksete vahendajal ja postiteenuse pakkujal paki kohaletoimetamisel. Kauba saatmiseks edastame kliendi täisnime, telefoninumbri, e-posti aadressi ja pakiautomaadi andmed postiteenuse pakkujale (Omniva või SmartPOST või muu).

2.3. Maksete vahendaja töötleb isikuandmeid oma igapäevases majandustegevuses. Makseteenuse partner vastutava töötlejana saab isikuandmed otse andmesubjektilt („Teie“).

2.4. Magrada OÜ võib kliendi isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad Magrada OÜ-le vajalikke tarkvarauuenduste, turunduse ja makse- ja postiteenuseid.

2.5. Magrada OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.

3. Isikuandmete kogumine ja selle eesmärgid 

3.1. Magrada OÜ kogub andmeid veebipoe tellimuse vormistamisel ja tellimisel ning uudiskirjaga liitunutelt.

3.2. Veebipoe ostu teenindamiseks on vajalik kliendi täisnimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber ja pakiautomaadi nimi. Eesmärgiga vormistada korrektne tellimuse kliendile ja selle kauba aegne kohaletoimetamine määratud sihtpunkti postiteenusepakkujaga.

3.3. Uudiskirjaga liitunud isikute e-posti aadressi kasutame e-kirja teel reklaamteadete edastamiseks. Uudiskirja saavad vaid selleks nõusoleku andnud inimesed. Nõusolekud saame läbi magrada.eu veebilehe avalehe, kuhu klient on oma e-posti ettenähtud lahtrisse sisestanud. Andmeid kogume eesmärgiga informeerida toodetest kliente. Uudiskirjast saab alati loobuda, milleks tuleb klikkida uudiskirjas olevale lingile.

3.4. Magrada OÜ töötleb isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • kliendiga suhtlemine, suhete analüüsimiseks;
 • kliendiga lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
 • kliendi päringutele vastamiseks;
 • tellimuste täitmiseks;
 • turunduseks läbi uudiskirja;
 • teenuste ja veebilehe arendamiseks;
 • müügistatistika koostamiseks;
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

4. Andmete säilitamine ja kustutamine

4.1. Veebipoe ostu isikuandmeid säilitame seni, kuniks see on vajalik Magrada OÜ ja kliendivahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks.

4.2. Säilitame andmeid kuni klient võitab omapoolse isikuandme töötlemise nõusoleku tagasi või kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni alates viimase ostu sooritamisest veebilehel.

4.3. Säilitamistähtaja saabudes isikuandmed kustutatakse.

4.4. Pärast kliendi isikuandmete kustutamiseprotseduuri lõppemist reeglina ei säili Magrada OÜ-l kliendi isikuandmetest midagi.

4.5. Kliendil on alati õigus küsida ja saada informatsiooni oma isikuandmete kasutamise ja talletamise kohta. Selleks tuleks saata e-kiri aadressile magrada@magrada.eu. Pärast vastava nõude saamist kohustub Magrada OÜ sellele asjakohaselt vastama.

4.6. Kliendil on õigus nõuda oma andmete tähtajast enneaegset kustutamist. Selleks peab klient kõigepealt edastama Magrada OÜ-le tahteavalduse vabas vormis e-posti teel magrada@magrada.eu. Pärast vastava avalduse saamist kohustub Magrada sellele asjakohaselt vastama 30 päeva jooksul.

4.7. Kliendil on õigus nõuda oma andmete parandamist ja esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele ning võtta oma nõusolek tagasi andmete töötlemiseks.

5. Isikuandmete kaitse

5.1. Magrada OÜ kasutab isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid turvameetmeid, mis kaitsevad veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

6. Küpsised

6.1. Magrada veebipood kasutab küpsiseid.

6.2. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

6.3. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

6.4. Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastaja arvutisse või seadmesse. See võimaldab mäletada ja kohaneda külastaja eelistustustega (ostukorv, sisselogimine, keele-eelistus, seadistused jms), vältimaks andmete uuesti sisestamist, kui taas külastatakse veebilehte või kui liigutakse lehelt lehele.

6.5. Küpsised, mida Magrada veebipood kasutab:

 • tehnilised küpsised, mille eesmärk on tagada veebisaidil navigeerimine ja põhifunktsioonide kasutamine;
 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
 • reklaamiküpsised, mida võrgulehed kasutavad kasutaja huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks. Küpsised aitavad ühtlasi mõõta reklaamikampaania tõhusust.

6.6. Küpsiste piiramine või neist loobumine

6.6.1. Kliendil on võimalus blokeerida küpsiseid, muutes brauseris privaatsusseaded, mis võimaldavad keelduda kõigi või osade küpsiste salvestamist arvutisse või seadmesse.

6.6.2. Kõikide küpsiste blokeerimine aitab kasutaja privaatsust kaitsta, kuid samas piirab mõne võrgulehe kasutusvõimalusi, seega ei pruugi Teil olla võimalik saada osaliselt ligipääsu meie veebisaidile ja funktsioonidele. Kasutaja võib kasutuskogemuse põhjal lubada küpsised ainult nendele võrgulehtedele, mida ta usaldab.

6.6.3. Järgnevad viited juhendavad, kuidas kasutaja saab seadistada enamlevinud veebilehitsejaid küpsiste ja turvaseadete osas:

6.7. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid, mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

6.8. Magrada OÜ-l on õigus käesolevat küpsiste poliitikat igal ajal muuta. Muudetud küpsiste poliitika avaldatakse meie veebisaidil privaatsuspoliitika all.

7. Privaatsuspoliitika muutmine ja täiendamine 

7.1. Magrada OÜ-l on õigus vajadusel privaatsuspoliitikat igal ajal täiendada ja muuta. Pärast uue versiooni kinnitamist see avaldatakse selle kinnitamise päeval veebilehel https://www.magrada.eu/kontakt/privaatsuspoliitika/.

7.2. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav Magrada OÜ veebilehel.

7.3. Magrada veebipoest ostmisel füüsilisest isikust ostjale kohaldub see privaatsuspoliitika versioon, mis kehtis ostu hetkel.

8. Kliendi õigused 

8.1. Kliendil on igal ajal õigus küsida Magrada OÜ-lt enda isikuandmeid ja kellele Magrada OÜ on kliendi isikuandmed edastanud, nõuda enda isikuandmete parandamist ning kustutamist.

8.2. Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada e-posti teel aadressile magrada@magrada.eu.

8.3. Magrada OÜl on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui isikut ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

8.4. Magrada OÜ-l on õigus keelduda kliendi isikuandmete kustutamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks.

9. Pretensioonide esitamine

9.1. Kui klient leiab, et Magrada OÜ rikub isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus igal ajal pöörduda Magrada OÜ poole pretensioonide lahendamiseks e-posti aadressile magrada@magrada.eu või Andmekaitse Inspektsiooni (aki.ee) poole.

Kontakt

Kui teil on mistahes küsimusi või soove, võtke meiega ühendust, kirjutades e-posti aadressil magrada@magrada.eu.

Magrada Organic Cosmetics logo