Tietosuojakäytäntö

Voimassa 25.08.2021 alkaen

1. Yleiset säädökset

1.1. Magrada OÜ:n tietosuojakäytäntö määrittää periaatteet, joiden perusteella Magrada OÜ käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja. Asiakkaiden henkilötietojen vastaava käsittelijä on Magrada OÜ, osoite Järva 9b, 80023 Pärnu, Viro, rekisteritunnus 1280763, sähköpostiosoite magrada@magrada.eu.

1.2. Magrada OÜ:n tietosuojakäytäntö koskee kaikkia asiakkaita, jotka ovat luonnollisia henkilöitä ja ostavat magrada.eu-verkkokaupasta (jäljempänä verkkokauppa) tuotteita ja jotka vierailevat verkkokaupassa.

1.3. Henkilötietoja käytetään asiakkaiden parhaaseen palveluun ja kaikkien sopimussuhteiden ja lakiin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseen.

1.4. Kaikki Magrada OÜ:lle välitetyt henkilötiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä saa julkistaa kolmansille henkilöille.

2. Tietojen käsittely ja pääsy tietoihin

2.1. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojakäytäntöämme ja osto- ja käyttöehtojamme (https://www.magrada.eu/fi/ota-yhteytta/osto-ja-kayttoehdot/) vastaavasti.

2.2. Tietoihin pääsevät käsiksi Magrada OÜ, maksujen välittäjä ja postipalvelun tarjoaja toimittaessaan pakettia. Tuotteen toimittamista varten välitämme asiakkaan koko nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja pakettiautomaatin tiedot postipalvelun tarjoajalle (Omniva tai SmartPOST tai muu).

2.3. Maksujen välittäjä käsittelee henkilötietoja päivittäisessä liiketoiminnassaan. Maksupalvelun yhteistyökumppani saa henkilötiedot vastaavana käsittelijänä suoraan rekisteröidyltä (”Sinä”).

2.4. Magrada OÜ voi käyttää asiakkaiden henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka ovat kolmansia henkilöitä ja jotka tarjoavat Magrada OÜ:lle tarvittavia ohjelmistopäivitys-, markkinointi-, maksu- ja postipalveluita.

2.5. Magrada OÜ:llä on oikeus välittää henkilötietoja valvonta-, tutkinta- ja lainvalvontaviranomaisille lainsäädännössä mainituissa tapauksissa.

3. Henkilötietojen kerääminen ja sen tarkoitus

3.1. Magrada OÜ kerää tietoja verkkokaupan tilauksen laatimisen yhteydessä ja uutiskirjeen tilanneilta.

3.2. Verkkokaupan ostopalveluun tarvitaan asiakkaan koko nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitetta, puhelinnumeroa ja pakettiautomaatin nimeä. Tarkoituksena on asianmukainen tilauksen täyttäminen asiakkaalle ja postipalveluntarjoajan ajoissa tapahtuva tuotteen toimittaminen ilmoitettuun osoitteeseen.

3.3. Käytämme uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden sähköpostiosoitetta mainosilmoitusten välittämiseen sähköpostitse. Uutiskirjeen saavat vain siihen suostumuksensa antaneet ihmiset. Suostumuksen saamme magrada.eu-verkkosivun etusivun kautta, johon asiakas on syöttänyt sähköpostiosoitteensa sille tarkoitettuun kohtaan. Keräämme tietoja tarkoituksenamme tiedottaa asiakkaita tuotteista. Uutiskirjeestä voi aina luopua painamalla uutiskirjeessä olevaa linkkiä.

3.4. Magrada OÜ käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakkaan kanssa kommunikointi, suhteiden analysointi;
 • asiakkaan kanssa sopimuksen solmiminen ja täyttäminen;
 • asiakastiedusteluihin vastaaminen;
 • tilausten täyttäminen;
 • markkinointi uutiskirjeen kautta;
 • palveluiden ja verkkosivun kehittäminen;
 • myyntitilastojen laatiminen;
 • lakiin perustuvien velvollisuuksien täyttäminen.

4. Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

4.1. Säilytämme verkkokauppaostoksen henkilötietoja siihen asti kuin on tarpeen Magrada OÜ:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen tai muun vastaavan suhteen täyttämiseksi.

4.2. Säilytämme tietoja, kunnes asiakas peruu suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tai lakiin perustuvat määräajat umpeutuvat viimeisen ostoksen suorittamisesta verkkosivulla.

4.3. Henkilötiedot poistetaan säilytysmääräajan umpeutuessa.

4.4. Magrada OÜ:n asiakkaan henkilötiedoista ei yleensä säily mitään asiakkaan henkilötietojen poistamisen päätyttyä.

4.5. Asiakkaalla on aina oikeus pyytää ja saada tietoa omien henkilötietojensa käyttämisestä ja säilyttämisestä. Sitä varten on lähetettävä sähköpostiviesti osoitteeseen magrada@magrada.eu. Vastaavan vaatimuksen vastaanotettuaan Magrada OÜ on velvollinen vastaamaan siihen asianmukaisesti.

4.6. Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa poistamista ennen määräajan umpeutumista. Sitä varten asiakkaan on ensin lähetettävä Magrada OÜ:lle vapaamuotoinen tahdonilmaus sähköpostitse osoitteeseen magrada@magrada.eu. Vastaavan ilmoituksen vastaanotettuaan Magradalla on velvollisuus vastata siihen asianmukaisesti 30 päivän kuluessa.

4.7. Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa korjaamista, esittää henkilötietojen käsittelyä koskevia vastaväitteitä ja perua suostumuksensa tietojen käsittelyyn.

5. Henkilötietosuoja

5.1. Magrada OÜ käyttää henkilötietojen keräämisessä, säilyttämisessä ja käsittelemisessä ajantasaisia ja riittäviä turvamenetelmiä, jotka suojaavat luvattomalta pääsyltä verkkosivuilla tallennettuihin henkilötietoihin sekä niiden muuttamiselta, julkistamiselta tai tuhoamiselta. Ainoastaan valtuutetut henkilöt pääsevät muuttamaan ja käsittelemään henkilötietoja.

6. Evästeet

6.1. Magradan verkkokauppa käyttää evästeitä.

6.2. Evästeitä käytetään keräämään tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivua, tarkoituksena tarjota käyttäjälle parempi käyttökokemus.

6.3. Voit luopua evästeistä milloin tahansa muuttamalla käytettävän laitteen verkkoselaimen asetuksia ja poistamalla tallennetut evästeet.

6.4. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan verkkosivun käyttäjän tietokoneeseen tai laitteeseen. Sen avulla voidaan muistaa ja mukautua käyttäjän mieltymyksiin (ostoskori, sisäänkirjautuminen, kieli, asetukset jne.), jotta käyttäjän ei tarvitse antaa tietoja uudelleen vieraillessaan sivustolla seuraavan kerran tai sivulta toiselle liikkuessaan.

6.5. Evästeet, joita Magradan verkkokauppa käyttää:

 • tekniset evästeet, joiden tarkoituksena on varmistaa verkkosivulla navigointi ja perustoimintojen käyttö;
 • istuntoevästeet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa verkkosivun käyttö;
 • pysyvät evästeet, joiden tarkoituksena on muistaa asiakkaan valinnat verkkosivulla;
 • ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeet, joiden tarkoituksena on näyttää käyttäjälle sopivia mainoksia ja tarjouksia;
 • kolmannen osapuolen analyysievästeet, joiden tarkoituksena on markkinointiviestinnän optimointi.
 • mainosevästeet, joita verkkosivut käyttävät käyttäjää kiinnostavien mainosten tarjoamiseen. Evästeet auttavat myös mittaamaan mainoskampanjan tehokkuutta.

6.6. Evästeiden rajoittaminen tai niistä luopuminen

6.6.1. Asiakas voi estää evästeet muuttamalla selaimessa yksityisyysasetuksia, joiden avulla voidaan kieltää kaikkien tai joidenkin evästeiden tallentaminen tietokoneeseen tai laitteeseen.

6.6.2. Kaikkien evästeiden estäminen auttaa käyttäjää suojaamaan yksityisyyttään, mutta samalla rajoittaa joidenkin verkkosivujen käyttömahdollisuuksia, joten sinulla ei välttämättä ole osittaista pääsyä verkkosivullemme ja toimintoihimme. Käyttäjä voi käyttökokemuksen perusteella sallia evästeet ainoastaan niille verkkosivuille, joihin hän luottaa.

6.6.3. Seuraavat linkit opettavat, miten käyttäjä voi säätää yleisimpien verkkoselaimien evästeet ja turvallisuusasetukset:

6.7. Analyysievästeiden lisäksi verkkosivut käyttävät pikseleitä, joiden avulla seurataan verkkosivun käyttöä. Niin tehtäessä ei käsitellä henkilön tunnistamista mahdollistavia tietoja.

6.8. Magrada OÜ:llä on oikeus muuttaa kyseistä evästekäytäntöä milloin tahansa. Muutettu evästekäytäntö julkaistaan verkkosivullamme tietosuojakäytännön alla.

7. Tietosuojakäytännön muuttaminen ja täydentäminen

7.1. Magrada OÜ:llä on tarvittaessa oikeus muuttaa ja täydentää tietosuojakäytäntöä milloin tahansa. Kun uusi versio on vahvistettu, se julkaistaan vahvistuspäivänä verkkosivulla https://www.magrada.eu/fi/ota-yhteytta/tietosuojakaytanto/.

7.2. Voimassa oleva tietosuojakäytäntö on aina saatavana Magrada OÜ:n verkkosivulla.

7.3. Magradan verkkokaupasta ostavaan luonnolliseen henkilöön sovelletaan sitä tietosuojakäytännön versiota, joka oli voimassa ostohetkellä.

8. Asiakkaan oikeudet

8.1. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kysyä Magrada OÜ:ltä omia henkilötietojaan ja sitä, kenelle Magrada OÜ on välittänyt asiakkaan henkilötietoja, sekä vaatia omien henkilötietojensa korjaamista ja poistamista.

8.2. Pyydämme lähettämään henkilötietojen käsittelemistä koskevat pyynnöt sähköpostilla osoitteeseen magrada@magrada.eu.

8.3. Magrada OÜ:llä on oikeus hylätä asiakkaan hakemus, jos henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa tai henkilötietojen välittäminen ei ole turvallista.

8.4. Magrada OÜ:llä on oikeus kieltäytyä asiakkaan henkilötietojen poistamisesta, jos henkilötietojen käsittelyvelvollisuus perustuu voimassa olevaan sopimukseen tai lakiin tai se on välttämätöntä oikeusvaateen laatimiseksi.

9. Valittaminen

9.1. Jos asiakas on sitä mieltä, että Magrada OÜ rikkoo henkilötietojen käsittelyssä asiakkaan oikeuksia, asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kääntyä valitusten ratkaisemiseksi Magrada OÜ:n puoleen sähköpostiosoitteessa magrada@magrada.eu tai Viron tietosuojaviranomaisen (aki.ee) puoleen.

looduskosmeetika